ARTIRDE ƊANNIYANKOOƁE MEN? HAY LOPPET!Keɗtoɗee sarɗiyanke men Sammba Cooyel BAH. Moritani siifondiri e Orop artirde koreeji men ɓe ngalaa kayitaaji, ɗuum maa rokku damal yuppoyde leydi men hay ɓaleeɓe ɓe njeyaaka Moritani.
Laamu Seneraal GHazwaani alaa ko waɗiri ɗum so wonaa reerɗude e yiɗde muuɗde kaalis tuubakkooɓe. EɓeƊ puɗɗiima meeɗneede 215 milioŋ €. Ɗuum k o konngi am miin Sammba NDEET.

Saɗa yiɗi anndude ko kaaw mbaroodi wii, ñoƴƴu e ngol lefol ɗimmol moo waɗi. Omo eero tekruurnaaɓe wonɓe Orop yoo kafto cippira e nde feenaande ɓaleere kurum. Mooliiɗo, so artiraama, ina waawi sokeede, torleede, majjineede walla nii wareede.

18/03/2024
Sammba Ndeet
Gawlo miskineeɓe
Jeytaare walla halkaare !

Samedi 23 Mars 2024
Boolumbal Boolumbal
Lu 542 foisRecherche


Inscription à la newsletter